• Инструменты для разработчика

  • Самые удобные инстременты для разработчика, которые облегчат жизнь любого как начинающего так и продвинутого разработчика.
  • Украшатели, уменьшители, конвертеры кодов.
  • Доменные инструменты.
  • Всё в одном комплекте.
 • Использование BB кодов. Тут указаны существующие BB коды на форуме.

[РЕШЕНО] Бот для сервера в котором более 50ти функций

 • Автор темы DeadFox
 • Дата создания
 • Ответов 0
 • Просмотров 32

DeadFox

Пользователь
Регистрация
10.09.2016
Сообщения
79
Репутация
7
Баллы
8
Награды
0
Лучшие ответы
0
И так гайсы Шалом вот вам бот в котором более 50 функций переводить функции не стал по названию думаю понятно если будут проблемы с запуском пишите в лс.

ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
ADMIN_LIST - Funkcja wpisująca w opis kanał listę wszystkich administratorów z podanych grup
ADMINS_ONLINE - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość dostąpnych administratorów,a w jego opis listę dostępnych adminów
HELP_CHANNELS - Funkcja służaca do otwierania/zamykania centrum pomocy gdy jest to potrzebne
ADMINS_TOPS - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
AWAY_CLIENTS_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału listy użytkowników away, a w nazwę ich ilość
BAN_LIST - Funkcja wpisująca w opis wszystkie bany z serwera
SERVER_HOSTNAME - Funkcja wpisująca w nazwę serwera ilość osób online
SERVER_HOSTMESSAGE - Funkcja wpisująca w hosta wiadomość
CLIENT_CHANNEL_STATUS - Funkcja wpisująca w nazwę kanału status administratora
CLIENTS_TOPS - Funkcja służaca do wpisywania rankingów w opisy kanałów
COPYRIGHT_DOWN - Funkcja służaca do przenoszenia kanału z copyrightem na sam doł serwera TS3
COUNT_OF_DATABASE_CLIENTS - Funkcja służąca do wpisywania w nazwę kanału ilości klientów w bazie danych
COUNTDOWN_TO_DATE - Funkcja służaca do odliczania z danej daty i zapisywania w nazwie kanału
COUNTRY - Funkcja wpisująca w opis kanału listę osób spoza Polski
DESCRIPTION_CHECKER - Funkcja służaca do usunięcia niedozwolonych linków z opisu kanału
ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
QUERY_CHANNEL_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału użytkowników query
FB_POSTS - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału ilości lajków z fanpage, a w opisie wypisywanie postów.
YOUTUBE_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwy kanału statystyki, a w opis informacje z danego kanału na youtube
DJ_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału aktualnej osoby z talkpowerem
GAMES_SERVERS_INFO - Funkcja służaca do pobierania danych z serwera gier i wpsiywania w kanał
LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
CHANNELS_LOGS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału ostatnich logów kanałów
TOP_GROUPS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału X grup z największą ilością osób w niej
MULTI_FUNCTIONS - Funkcja wpisująca w nazwy kanałów różne informacje
RECORD_ONLINE - Funkcja odpowiadająca za spisywanie największej ilości osób na serwerze,a następnie wpisywania to na kanał
NEW_CLIENTS_TODAY - Funkcja odpowiadająca za sczytywanie nowych użytkowników do bazy dancyh, a następnie wypisywanie ich do opisu kanału
ONLINE_FROM_GROUP - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość osób z grupy, a w opis ich listę
PARTNERS - Funkcja wpisująca w nazwę i w opis partnerów co x sekund
WEATHER_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału pogody z danego miasta
GET_CLIENTS - Funkcja służaca do sczytywania statystyk użytkowników
CLEINT_LEVELS - Funkcja odpowiadająca za nadanie użytkownikowi poziomu za jego spędzony na serwerze czas
ACHIEVEMENTS - Funkcja odpowiadająca za nadanie danej grupy za ilość połączeń i spędzony czas
RANDOM_GROUP - Funkcja służąca do losowania grupy
GET_STATISTICS_OF_ADMINS - Funkcja służąca do sczytywania statystyk administracji
ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
WELCOME_MESSAGE - Funkcja służaca do wysłania użytkownikowi wiadomości powitalnej
AWAY_MOVE - Funkcja służaca do przenoszenia użytkowników będących away na odpowiedni kanał
AWAY_GROUP - Funkcja służaca do nadawania grupy użytkownikom będących away
ANIMATED_GROUPS_ICON - Funkcja służaca do zmiany ikony grupy
BANNER - Funkcja służąca do generowania banneru interaktywnego
PLATFORMS - Funkcja wykrywa platformę klienta oraz nadaje mu odpowiednią grupę
ADVERTISEMENT - Funkcja służaca do pisania co x czasu na głównym czasie wiadomości
SAVE_TO_EVENT - Funkcja służaca do zapisywania użytkowników, którzy wejdą na odpowiedni kanał na event
GROUPS_REMOVE - Funkcja służaca do usunięcia użytkownikowi wszystkich ustalonych grup po wejściu na odpowiedni kanał
BOT_CHECKER - Funkcja służaca do sprawdzania czy bot muzyczny (TS3AudioBot) gra coś, jeżeli nie włącza ustaloną piosenkę
REGISTER_REMINDER - Funkcja służaca do informowania użytkownika o rejestracji
DDOS_ATTACK - Funkcja służaca do informowania gdy packetlosst serwera zwiększy się do danej liczby
CLIENT_INFO - Funkcja służaca do wyświetlenia informacji o kliencie gdy ten wejdzie na odpowiedni kanał
GUILDS_POKE - Funkcja służaca do zeczepiania osób typu lider w kanałach gildyjnych
ADMINS_MEETING - Funkcja służaca do automatycznego przeniesienia administracji i ustawienia opisu, oraz 1 godzinę przed zebraniem informuje wszystkich o zbiórce
AUTO_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za automatyczne nadanie grupy użytkownikowi gdy ten spędzi na serwerze odpowiedni czas
CHANNEL_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za rejestrację użytkownika gdy ten wejdzie na kanał
GROUPS_LIMIT - Funkcja służaca do dopilnowania aby każdy użytkownik na serwerze nie posiadał wiecej grup niż jest limit
POKE_ADMINS - Funkcja służąca do zaczepiania dostępnych administratorów gdy ktoś wejdzie na kanał pomocy
CHANNEL_ADD_GROUP - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy serwerowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
CHANNEL_ADD_CHGR - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy kanałowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
BAD_NICKNAMES - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownik nie posiada w nazwie niedozwolonego nicku
ANTY_RECORD - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownicy nie nagrywają na kanałach
SERVERGROUPS_SECURITY - Funkcja służaca do chronienia grup
CLIENT_PERMISSIONS_SECURITY - Funkcja służaca do wykrywania i usuwania permisji użytkownikom
IP_GROUP - Funkcja służaca do nadania danej grupy osobie, która ma takie samo ip jak w konfiguracji
ANTY_VPN - Funkcja służaca do wykrywania i wyrzucania użytkowników posiadających VPN
COMMANDER - Funkcja służaca do zaczepiania użytkowników z grupami aby włączyli channel commandera gdy nie mają włączonego
CLEAR_GROUP - Funkcja służaca do czyszczenia danej grupy po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
GUILDS_MEETING - Funkcja służaca do zrobienia zbiórki osób z daną grupą po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
MAX_BANS - Funkcja służaca do ograniczenia banowania użytkowników przez administrację
CHANNELS_CHECKER - Funkcja służaca do monitorowania kanałów prywatnych.
GET_PRIVATE_CHANNEL - Funkcja służaca do nadania peirwszego wolnego kanału prywatnego
PUBLIC_CHANNELS_SORT - Funkcja służaca do monitorowania kanałów publicznych
PRIVATE_CHANNELS_INFO - Funkcja służaca do wypisywania w nazwe kanału statystyk z kanałów prywatnych
CREATE_VIP_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału vip gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
CREATE_ELITE_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału elite gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
ELITE_VIP_CHANNELS_SORT - Funkcja służąca do sortowania kanałów elite/vip
Instancja Pointsbot
Instancja Teleport
KOMENDA: PWALL - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze
KOMENDA: PWGROUP - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
KOMENDA: PWADMINS - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich adminów na serwerze
KOMENDA: POKEALL - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze
KOMENDA: POKEGROUP - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
KOMENDA: POKEADMINS - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich adminów na serwerze
KOMENDA: MEETING - Po wywołaniu komendy, bot przenosi wszystkich adminów na kanał zebrania
KOMENDA: CLIENTLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkich użytkowników z serwera
KOMENDA: CHANNELLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkie kanały z serwera
KOMENDA: RESTART - Po wywołaniu komendy, bot restartuje wszystkie instancje
KOMENDA: CLIENT - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje informacje z podanego użytkownika
KOMENDA: CHANNEL_STATUS - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
KOMENDA: GROUPS_SECURITY - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
KOMENDA: ADMIN - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje satystyki danego administratora.
KOMENDA: GUILDS_ONLINE - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych online z grupy.
KOMENDA: GUILDS_ADD - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych dodawanie grupy po wejściu na kanał.
KOMENDA: VIP_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów vip i ich usunięcie.
KOMENDA: ELITE_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów elite i ich usunięcie.
KOMENDA: TELEPORTS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów z telportacji i ich usunięcie.

Пожалуйста, Войти или Регистрация для просмотра содержимого URL-адресов!
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу